Kultivering av havet er en sterkt voksende næring og helt nødvendig for å dekke verdens fremtidige matbehov. Feedback Aquaculture ønsker å være en ressurs i utviklingen av akvakulturmiljøet både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Feedback Aquaculture er en kunnskapsbedrift som hjelper næringen med å systematisere og implementere kunnskap, og finner gjennom dette kreative og enkle løsninger på næringens utfordringer.

Feedback Aquaculture besitter en unik kompetanse innen startfor til marine arter.
I tillegg driver Feedback Aquaculture en kontinuerlig utvikling innen intensivering av marin akvakultur.

Les mer...